Mùa Thu Cho Em

The 23rd annual benefit concert in 2017

Hà Anh Tuấn, Ngọc Anh, Trọng Bắc

The Upbeat Band